Čo je IPSC ??? 

IPSC -International Practical Shooting Confederation

Skratka IPSC je názov medzinárodnej asociácie praktickej streľby. Členom IPSC je aj Slovenská asociácia dynamickej streľby. Základné prvky praktickej streľby sú presnosť, rýchlosť a sila (DVC). Čo vlastne tá praktická streľba je? Je to nový druh dynamickej streľby, ktorý vznikol v 70-tych rokoch minulého storočia v USA. Pôvodne to bola combat streľba, ale vzhľadom na bojový názov bola premenovaná na praktickú streľbu. Strieľalo sa na čas a na presnosť, strelecké úlohy (stages) mali vychádzať z reálnych sitácií a nemali sa opakovať. Zbrane boli služobného charakteru, bez úprav. Postupom času sa vyvinuli divízie zbraní (rôzne doplnky a úpravy na zbraniach) a aj samotná streľba a stavba streleckých situácií sa oddialila od pôvodného zámeru. V súčasnej dobe sa strieľa aj IDPA, čo je obranná streľba, ktorá vychádza z reálnych situácií a zbrane sú bez úprav. Praktická streľba (dalej PS) je jednou z najťažšich streleckých disciplín, pretože vyžaduje nielen strelecké, ale aj pohybové schopnosti, určenie správneho postupu pri riešení streleckých úloh a v neposlednej rade aj veĺmi dobrú psychiku. Praktická streľba nie je len o streľbe, pohybe a psychike ale aj o bezpečnej manipulácii so zbraňou.