Čo je Airsoft?

 

Airsoft je bojová hra ,adrenalínový šport, pri ktorom sa simulujú bojové situácie. Airsoft sa hraje s funkčnými replikami skutočných zbraní.  Zároveň ide o tréning bojovej taktiky, tímovej akcie, až po prežitie v boji. Airsoftové zbrane sú vernými kópiami skutočných zbraní a vystreľujú ľahké plastové guličky s priemerom 6 alebo 8 mm a s hmotnosťou 0,12-0,43g. Airsoftový "boj" je skvelá zábava, ktorej sa môže zúčastniť takmer každý.
 

Mnoho herných scenárov zodpovedá reálnym bojovým situáciám. Môže ísť o činnosť špeciálnej jednotky proti žoldnierom, dobývanie bunkra, hľadanie zostreleného pilota, ochrana dôležitej osoby alebo obrana pozície. Možné je vymyslieť takmer čokoľvek. Airsoft sa hrá v budovách, aj v lesoch.
 

Airsoft sa môže hrať ako tímový šport, alebo systémom každý proti každému, prípadne ako combat streľba na čas, na terče. V neposlednom rade má airsoft výborný vplyv na kondíciu, zlepšuje reflexy, sebaovládanie, učí Vás spoznávať sám seba, ale aj ostatných - v hre je totiž nutné dodržiavať fair play.

Všeobecné pravidlá airsoftu

 • Na Slovensku je podľa zákona povolené vlastniť AS zbraň osobe nad 18 rokov. Osoba vo veku pod 18 rokov vlastniť AS zbraň (v zákone uvedenú ako kategória D) nemôže a je jej s ňou manipulovať povolené výlučne pod dohľadom osoby plnoletej (hra pod 15 rokov nie je nelegálna, zákon vek hrania AS neupravuje, hovorí iba o veku vlastníka AS zbrane a podmienkach jej používania - zákon 190/2003 Z.z v novelizácii 2010, paragraf 56 odd.8).
 • Porušenie bezpečnostných pravidiel sa rieši napomenutím alebo vykázaním hráča z hry.                             
 • Každý hráč sa zúčastňuje na akcii na svoje vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá za svoje konanie.
 • Každý hráč je povinný starať sa o ochranu svojho zraku počas celej akcie. Nosenie ochrany očí je povinné počas trvania hry v celom hracom priestore (vrátane respawnu). Odporúčané je nosenie okuliarov či masky počas celej doby trvania akcie (aj mimo hracej zóny počas trvania akcie).
 • Na zhromaždisku hráčov (aj respawne) musí byť každá zbraň zaistená aj keď nemá zásobník.
 • Prísny zákaz akejkoľvek streľby na zhromaždisku a respawne. Streľba je povolená len na ihrisku v hracom čase a testovacom priestore na to určenom.
 • Je povolené používať len airsoftové zbrane. Iné zbrane a prostriedky sebaobrany, je prísne zakázané nosiť, používať a prezentovať. Výnimkou sú nože, ktoré však smú byť použité len na úkony nesúvisiace so samotnou hrou.
 • Použitie pyrotechniky je špecifikované vždy pre každú akciu zvlášť. Pokiaľ tomu tak nie je, jej použitie nie je dovolené.
 • Akýkoľvek fyzický útok na inú osobu počas AS akcie bez ohľadu na jeho dôvod (s výnimkou nutnej obrany) sa trestá definitívnym vylúčením z komunity AS hráčov - z čoho vyplýva zákaz zúčastňovať sa AS akcií.
 • Testovanie zbraní je povolené len na vyhradenom priestore a streľba či mierenie je možné len určeným smerom.
 • V testovacom priestore musí mať každá osoba nasadenú spoľahlivú ochranu očí.
 • Hráč je povinný priznať zásah. Zásah odrazeným BB sa neráta ako zásah.
 • Strelec môže upozorniť hráča na zásah, ale nesmie vyžadovať jeho vyradenie.
 • Zásah do ľubovoľnej časti hráčovho tela alebo jeho výstroje (ktorú ma v momente zásahu na sebe) je považovaný za zásah, ktorý vyraďuje hráča.
 • Hráč po zásahu je povinný ihneď ohlásiť status vyradenia dostatočne hlasným hlásením - „mám“ a zodvihnutím zbrane, alebo ruky nad hlavu.
 • Zasiahnutý hráč je povinný sa čo najrýchlejšie viditeľne označiť:
  • nesením zbrane nad hlavou
  • sklonenou alebo zavesenou zbraňou a zdvihnutou rukou.
 • Neoznačený hráč sa považuje za živého.
 • Vyradený hráč sa musí správať tak, aby svojou prítomnosťou v čo najmenšej možnej miere ovplyvňoval priebeh hry po dobu, ktorú nehrá (prísny zákaz strieľať a hlučne sa správať - vrátane zóny vyradených hráčov)
 • Vyradený hráč nijako aktívne nekomunikuje a neposkytuje informácie okrem informácií o svojom statuse vyradeného hráča, podľa možnosti sa okamžite presunie do zóny vyradených hráčov, jednoznačne dávajúc najavo svoj status nehrajúceho.
 • Vyradený hráč musí sám zabezpečiť, aby nebol nijako zneužitý v hre (napr. na krytie…).
 • Ak zotrvanie vyradeného hráča na súčasnom mieste môže nepriaznivo ovplyvniť hru, musí sa sám premiestniť na miesto, kde hru neovplyvňuje.
 • Pred zapojením musí hráč jednoznačne dať najavo hráčom v blízkom okolí zmenu statusu.
 • Pri vystupovaní zo zóny vyradených hráčov nevstupujte do hracej zóny smerom k bojom, pokiaľ tieto prebiehajú v tesnej blízkosti respawnu.
 • Zásah od spoluhráča sa ráta ako normálny zásah.
 • Za zásah sa počíta aj dotyk zbraňou, rukou a zvolanie „máš“ zo vzdialenosti menšej ako 2 metre ak protihráč útočníka nevidí, predpoklad zásahu je 100% a je riziko zranenia.
 • Posledným a dosť dôležitým (nepísaným) pravidlom je asi to o vystrkovaní zbrane za roh ide o to, že pokiaľ jeden hráč vystrčí zbraň tak nevie v akej vzdialenosti je druhý hráč a tak môže dôjsť ku škaredému úrazu, to je jedna z vecí, ktoré by sa mal nováčik naučiť ako prvé.

 

Ďalej dodržuj toto:
- Na ulici maj zbraň v taške alebo v netaktickom puzdre.
- Keď si chceš s kamarátmi zastrieľať, choď na také miesto kde niesu ľudia
- Nevydávaj sa za príslušníka polície SR alebo armády SR (príslušníka ozbrojených síl SR)
- Príslušník polície SR má právo zbraň zabaviť (v takom prípade ti vystaví o tom potvrdenie), pokiaľ s ňou porušuješ zákon a pokiaľ si mladiství, odviesť ťa k rodičom.
- Zakázané je manipulovať a mať pri sebe zbraň v podnapitom stave!