"AŠK Vranov"
O b č i a n s k é   z d r u ž e n i e

 

Sídlo: Okulka 13/23, Vranov nad Topľou, 09301

Office: Mlynská 1488, Vranov nad Topľou, 09301 

 

IČO: 42228506

DIČ: 2023138568

 

Banka: CŠOB a.s.         

číslo účtu : 4020750552 / 7500       

e-mail: askvranov@azet.sk