Boje v Juskovej Voli

Boje v Juskovej Voli

 

28.08.2011

 

info o uskutočnenej akcii