K-141 Kursk - zneškodnenie torpéd

K-141 Kursk - zneškodnenie torpéd

 

termín akcie: 20.11.2010