Lizúch Martin

Lizúch Martin
  • FUNKCIA :  člen združenia
  • Členom AŠK od: 1.7.2015
  • email :  
  • tel. č. :