Murín Peter

Murín Peter
  •  FUNKCIA :  podpredseda združenia
  • Funkčné obdobie :  25.10.2013 - 25.10.2016
  • Členom AŠK od: 22.10.2010
  • email : murinpeter@zoznam.sk
  • tel. č. :  0902354455