Ukončenie krúžku - Deň detí 01.06.2012

Ukončenie krúžku - Deň detí 01.06.2012