Dozviete sa tu mnoho vecí nielen o našom klube a jeho členoch, ale aj

o našich akciách a podujatiach ktorých sme boli súčasťou a tiež tie, ktoré práve pripravujeme.

AŠK Vranov  je záujmová skupina, ktorá oficiálne vznikla ako občianske združenie na jeseň roku 2010 s cieľom vytvárať podmienky pre rozvoj airsoft športu na Slovensku, s cieľom rozvíjať telesnú a duševnú zdatnosť, športovú výkonnosť hlavne u mladých ľudí a tým uspokojovať záujmy nielen v tejto oblasti.

Sme tu pre všetkých tých, ktorý sa chcú tomuto športu venovať priamo v našom meste a jeho blízkom okolí.  Snažíme sa vytvoriť kolektív, ktorý funguje i v osobnom živote pri rôznych spoločenských aktivitách. Rozvinúť v ňom zdravé sebavedomie, tímové myslenie a prebudiť sklony k vodcovstvu.

V dnešnej podobe má klub šesť stálych členov a piatich členov z radov Centra voľného času, ktorí sa stretávajú na tréningoch a spoločne sa zúčastňujú akcií organizovaných inými klubmi na území SR.

Výrazným krokom klubu bolo rozšírenie spolupráce s Centrom voľného času a prácou s deťmi.

Od roku 2013 sa tento druh zábavy podarilo zaradiť do radov Slovenskej asociácie dynamickej streľby v sekcii Action Air IPSC kde sa práve Airsoft stáva športom.

Klub je otvorený prípadným záujemcom o airsoft. Sme ochotní poradiť začínajúcim hráčom, strelcom a prípadne im nezištne zapožičať zbraň a okuliare počas tréningu klubu. Riadnym členom klubu sa môže stať každý kto dovŕšil vek 18 rokov, a preukáže nám svoje bojové schopnosti, zmysel pre tímové myslenie a v neposlednom rade má aj primerané finančné zabezpečenie. Dvere v našom klube majú otvorené aj mladšie ročníky ktorým budeme venovať zvláštnu pozornosť, samozrejme ak s tým súhlasia ich zákonný zástupcovia.

Výstroj a výzbroj členov klubu je striktne daná. Ako jednotka sa nešpecializujeme na boj v lesoch resp. budovách, pretože naším cieľom je byť úspešný za každých podmienok.