História klubu

 

22. októbra 2010 - boli Ministerstvom vnútra SR riadne zaregistrované stanovy

novovznikajúceho sa združenia AŠK Vranov

 

02.novembra 2010 - bolo klubu pridelené identifikačné číslo (IČO)

 

23.novembra 2010 - bolo pridelené daňové identifikačné číslo (DIČ)

 

03. marca 2011 - sme začali spolupracovať s Centrom voľného času

 

25. júna 2011 - bol usporiadaný prvý pretek nášho klubu v Airsoft IPSC

 

30. septembra 2011 - zahájenie Airsoftového krúžku v Centre voľného času

 

24. júna 2012 - Airsoft spojený s prvým Rodinno športovým dňom

 

14. mája 2013 - prijatie klubu do Slovenskej asociácie dynamickej streľby SADS

 

18. septembra 2013 - založenie športového klubu - Klub reprezentantov klubov

 

1. marec 2015 - Prvé kolo ligy IAAL - SLOVAKIA / POLAND / HUNGARY

 

6.-7. august 2016 - Majstrovstvá Slovenska Action Air IPSC 

                          - Prvý pretek úrovne Level 3 v AA IPSC na Slovensku